Wynagrodzenie kancelarii jest zawsze określane indywidualnie w zależności od charakteru danej sprawy.

Kancelaria stosuje dwa podstawowe systemy wynagrodzenia za usługi prawne:

.....wynagrodzenie ryczałtowe - wysokość wynagrodzenia jest ustalana z klientem z góry przed rozpoczęciem świadczenia usług prawnych przez kancelarię
.....wynagrodzenie według stawki godzinowej - wysokość wynagrodzenia zależy od liczby godzin efektywnie przepracowanych przez kancelarię na rzecz klienta.
KANCELARIA
OFERTA
WYNAGRODZENIE
KONTAKT
PUBLIKACJE