Działalność kancelarii koncentruje się na zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, pracy, administracyjnego oraz zamówień publicznych, a przede wszystkim na:

.....reprezentowaniu klientów przed sądami w sprawach cywilnych, w sprawach z zakresu prawa pracy
oraz w sprawach gospodarczych,
.....opiniowaniu i przygotowywaniu umów z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego,
.....obsłudze spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych zawartych
w kodeksie spółek handlowych i ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym,
.....sądowej windykacji należności w ramach postępowania uproszczonego, upominawczego i nakazowego
oraz postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komorników,
.....prowadzeniu różnego rodzaju postępowań administracyjnych.

Jedną z form działania kancelarii jest świadczenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej dla przedsiębiorców.
W takim przypadku proponuję zawarcie umowy zlecenia, która określa miesięczny wymiar czasu poświęcanego sprawom zleceniodawcy oraz stałe wynagrodzenie kancelarii.

W ramach umowy zlecenia osobiście zajmuję się sprawami klienta w jego siedzibie w określone dni w tygodniu,
a ponadto kancelaria pozostaje w bieżącym kontakcie z obsługiwaną firmą.

Kancelaria na stałe współpracuje ze specjalistami z zakresu:

.....rachunkowości finansowej i prawa podatkowego: www.mjn.pl
.....prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami: www.ecer.pl


KANCELARIA
OFERTA
WYNAGRODZENIE
KONTAKT
PUBLIKACJE